Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Lịch bảo trì ngày 15/6/2024

 – 12/06/2024
Kính gửi quý khách hàng!
Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì kỹ thuật đối với cơ sở hạ tầng giao dịch dự kiến vào ngày 15 tháng 6. Đây là đợt bảo trì cần thiết để duy trì sự ổn định và hiệu quả của hệ thống.
Xin lưu ý rằng quá trình bảo trì có thể sẽ gây khó khăn tạm thời trong vận hành dịch vụ.
Lịch bảo trì:
  • Ngày giờ bắt đầu: 21:00 giờ ngày 15-6-2024 (giờ GMT+2)
  • Ngày giờ kết thúc: 03:00 giờ ngày 16-6-2024 (giờ GMT+2)
Đội ngũ chúng tôi sẽ nỗ lực nhằm đảm bảo thực hiện bảo trì hiệu quả và hạn chế tối đa gián đoạn.
Cảm ơn bạn vì sự thông cảm và hợp tác.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets