BlackFriday

60%
Thời gian có hạn:
ngày giờ phút giây
Ưu đãi Black Friday trong thời gian có hạn cho tất cả khách hàng của JustMarkets.

Cơ hội mở tài khoản Standard và ECN Zero với số tiền ít hơn 60% ký quỹ tối thiểu. Chỉ trong ngày 24 tháng 11 năm 2017, nạp tiền cho tài khoản Standard với tối thiểu là 40 USD hoặc cho tài khoản ECN Zero với tối thiểu là 200 USD để kích hoạt giao dịch.