Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Giao Dịch JustMarkets Trổ tài dự đoán
Thời gian giới hạn:
Trổ tài dự đoán và chiến thắng $100 cùng JustMarkets
Tham gia ngay!
Cách nhận phần thưởng:
 • Dự đoán giá

 • Điền mẫu

 • Chiến thắng $100

Những người chiến thắng Dự đoán Giao dịch JustMarkets
Tháng Người chiến thắng Tham gia cuộc thi lúc Công cụ Giá dự đoán Giá thực tế Phần thưởng
June Preecha Sakchai 2020-06-02 Brent Crude Oil 40 40.02 $50
July Thiago R. da Silva 2020-06-13 AUDJPY 74.244 74.253 $50
August Khayrat Mahdi Al-Mufti 2020-07-17 NAS100 11140.9 11140.9 $100
September Katlego Mokau 2020-08-20 EUR/USD 1.18361 1.18376 $50
October Mulweli Madalo 2020-09-29 TSLA 433.56 432.98 $50
November Odibetse Sekgetho 2020-10-26 GBP/USD 1.32691 1.32625 $50
December Nhlakanipho Radebe 2020-11-23 AMZN 3116 3118 $50
December Satria sasongko 2020-12-05 AMZN 3120 3118 $50
Thu lời từ chính Thị trường!
 • Có từ 8 đến 15 ký tự
 • Có ít nhất 1 chữ số (0-9)
 • Gồm cả chữ cái Latinh viết thường và viết hoa
 • Gồm có ít nhất một ký tự đặc biệt !#$&_()*+,'-./:;<=>?@[\]^{|}~
 • Phải có ít nhất 3 ký tự đặc biệt
Điều khoản và Điều kiện:
 • Cuộc thi trổ tài dự đoán giao dịch JustMarkets bắt đầu vào thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu, 2020 và chưa có ngày kết thúc, trừ khi công ty quyết định kết thúc Chiến dịch.
 • Tham gia Trổ tài dự đoán giao dịch JustMarkets, nếu thắng cuộc, bạn chấp nhận tên và dự đoán của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tổng kết của chương trình Trổ tài dự đoán giao dịch JustMarkets.
 • Bạn cần đưa ra dự đoán trước 14:00 (GMT+2), mỗi ngày mùng 9 hàng tháng.
 • Người thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày mùng 10 của tháng (nếu Thị Trường Ngoại Hối đóng cửa vào ngày mùng 10, tên người thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày mà Thị Trường Ngoại Hối mở cửa).
 • Cuộc thi Trổ tài dự đoán giao dịch JustMarkets chỉ dành riêng cho Chủ sở hữu Tài khoản giao dịch thật của JustMarkets.
 • Những người tham gia sẽ gửi dự báo của mình cho một tháng. Nếu một người đưa ra nhiều dự đoán trong một tháng, công ty sẽ xác định dựa theo dự báo đầu tiên của người tham gia đó.
 • Nếu có nhiều người thắng cuộc với cùng dự báo giá chính xác, tiền thưởng sẽ được chia đều cho họ.
 • Nếu không có ai đoán chính xác giá của công cụ giao dịch, người có dự đoán gần đúng nhất sẽ nhận được 50$ về tài khoản giao dịch. Nếu có nhiều người cùng đoán mức giá gần đúng nhất, thì người dự đoán sớm nhất sẽ giành được giải thưởng.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi các quy định của Cuộc thi Trổ tài dự đoán giao dịch JustMarkets trong tương lai hoặc hủy bất kỳ lúc nào.
 • Giải thưởng bằng tiền sẽ được ghi có vào số dư tài khoản giao dịch của người tham gia cuộc thi và chiến thắng, trong vòng 3 ngày trước khi cuộc thi kết thúc, và người thắng cuộc có thể rút tiền ra hoặc dùng để giao dịch tiếp.
 • Công ty bảo lưu quyền loại những người Tham gia có dấu hiệu vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của Chiến dịch.
Đọc thêm