Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Trading Contest Nhận giải thưởng lên tới $5.000
Tham gia ngay!
Để tham gia hãy ký quỹ một lần vào tài khoản Standard, ECN Zero hoặc Pro của bạn ít nhất $200.
 • Giải nhì
  $3.000
 • Giải nhất
  $5.000
 • Giải nhì
  $3.000
 • Giải ba
  $1.000
Trước ngày 12 tháng Chín, hãy đăng ký tham gia Cuộc thi giao dịch vàng và nhận giải thưởng có thể rút về
Tôi muốn tham gia!

Golden Trading Contest

Quy tắc Cuộc thi giao dịch vàng:
 • Mọi khách hàng có thể sử dụng chỉ một loại tài khoản Standard, ECN Zero, hoặc Pro để tham gia thi.
 • Để tham gia thi, quý vị cần ký quỹ từ một lần thanh toán vào tài khoản giao dịch ít nhất 200 USD trong thời gian đăng ký thi. Sau đó. cần đăng ký tham gia thi, sử dụng một nickname trong mục “Phần thưởng và Khuyến mại” tại mục "Tham gia Thi". Vui lòng lưu ý rằng chỉ tài khoản được ký quỹ đủ số tối thiểu mới có thể đăng ký tham gia thi. Việc chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản không được tính là ký quỹ.
 • Giai đoạn đăng ký thi là từ 12 tháng Tám, 2019 và kết thúc vào 12 tháng Chín, 2019.
  Người chiến thắng sẽ được xác định dựa vào điểm %Lợi nhuận đạt được trong giai đoạn diễn ra cuộc thi, tính bằng phần trăm tăng Vốn nhân với số ngày có lãi.
 • Giai đoạn diễn ra cuộc thi là từ 13 tháng Chín, 2019 tới 11 tháng Mười, 2019.
  Ba giải thưởng bằng tiền lớn nhất sẽ được trao cho tốp 3 nhà giao dịch có điểm %Lợi nhuận cao nhất:
  • – 5.000 USD cho giải nhất;
  • – 3.000 USD cho giải nhì;
  • – 1.000 USD cho giải ba.
 • Trong giai đoạn diễn ra cuộc thi thống kê tốp 10 sẽ được hiện thị ở trang của Cuộc thi. Bảng tổng kết sẽ hiện số liệu của ngày giao dịch trước đó, và được cập nhật hàng ngày.
 • Giải thưởng sẽ được ghi có vào số dư tài khoản của người thắng cuộc, trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc cuộc thi và người thắng cuộc có thể rút ra hoặc để giao dịch.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy chương trình này mà không cần thông báo trước.
 • Trong trường hợp có sự trùng lặp địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân, hoặc những dấu hiệu khác cho thấy tài khoản thuộc về một người khác, tài khoản đó sẽ bị cấm tham gia cuộc thi.
 • Không giới hạn việc chia sẻ doanh thu từ những tài khoản tham gia cuộc thi.
Đọc thêm