Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Cuộc Thi Giao Dịch Năm Mới Canh Tý
Đón 2020 với lì xì $500
Nhận lì xì!
Trước ngày 24 tháng Một, 2020 hãy đăng ký Cuộc Thi Giao Dịch Mừng Năm Canh Tý và nhận giải thưởng có thể rút lên tới $500
 • Giải nhì
  $250
 • Giải nhất
  $500
 • Giải nhì
  $250
 • Giải ba
  $100
Chỉ 3 bước
để đạt giải thưởng
 • Đăng ký Cuộc Thi Giao Dịch Canh Tý với tên người dùng tùy thích

 • Ký quỹ ít nhất 100 USD vào tài khoản Standard của bạn

 • Đạt Điểm Profit% cao nhất để chiến thắng giải thưởng

Lunar New Year

Quy định Cuộc Thi Giao Dịch Canh Tý:
 • Mỗi khách hàng chỉ có thể sử dụng 1 loại tài khoản Standard để tham gia.
 • Để tham gia cuộc thi, bạn cần ký quỹ một lần vào tài khoản với số tiền tối thiểu 100 USD trong giai đoạn đăng ký thi. Sau đó, bạn cần đăng ký tham gia thi, sử dụng tên đăng nhập trong phần "Khuyến mãi và Phần thưởng" tại mục "Tham gia Thi". Vui lòng lưu ý chỉ những tài khoản có ký quỹ đạt mức tối thiểu trở lên mới có thể đăng ký thi. Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản không được tính là ký quỹ.
 • Giai đoạn đăng ký từ 8 tháng Một năm 2020 và kết thúc vào 24 tháng Một năm 2020.
  Người thắng cuộc sẽ được xác định dựa trên điểm Profit% đạt được trong giai đoạn thi, được tính bằng phần trăm tăng Vốn nhân với số ngày có lãi.
  Chúng tôi sử dụng cả lệnh mở và đóng để xác định liệu một ngày "có lợi nhuận" hay không. Nếu bạn còn lệnh mở vào cuối ngày, thì hoạt động của các lệnh này sẽ ảnh hưởng tới kết quả tính toán.
 • Giai đoạn thi giao dịch từ 25 tháng Một năm 2020 cho tới ngày 10 tháng Hai năm 2020.
  Ba giải thưởng tiền lớn sẽ được trao cho tốp 3 nhà giao dịch có điểm %Lợi nhuận cao nhất:
  • – 500 USD cho giải nhất;
  • – 250 USD cho giải nhì;
  • – 100 USD cho giải ba.
 • Trong giai đoạn diễn ra cuộc thi, thống kê tốp 10 thí sinh sẽ được thể hiện trên bảng trong trang Cuộc thi. Bảng sẽ thể hiện dữ liệu của ngày giao dịch trước đó, và được cập nhật hàng ngày.
 • Giải thưởng tiền sẽ được ghi có vào số dư tài khoản giao dịch của người thắng cuộc, được thông báo trong vòng 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và người thắng cuộc có thể rút ra hoặc dùng để giao dịch.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mãi này mà không cần báo trước.
 • Trong trường hợp có địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân bị trùng lặp, hoặc dấu hiệu khác cho thấy tài khoản thuộc về một khách hàng khác, tài khoản đó sẽ bị cấm tham gia cuộc thi.
 • Không có giới hạn về việc chia doanh thu đối tác từ các tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi.
Đọc thêm