+371 67 881 045

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Thưởng Chào Mừng Dịp Giáng Sinh 30 USD
Chúc bạn sẽ nhận được phẩn thưởng chào mừng miễn phí và giao dịch thành công!
Nhận tiền thưởng
Không ký quỹ, chỉ 3 bước đơn giản để nhận thưởng:
 • Đăng ký Back Office

 • Mở tài khoản Welcome

 • Bắt đầu giao dịch!

* Để có thể rút lợi nhuận thu được từ nguồn tiền thưởng, cần đáp ứng các điều kiện đã mô tả trong quy định của Thưởng Chào Mừng.

Quy định Thưởng Chào Mừng Dịp Giáng Sinh 30 USD
 • Thưởng Chào Mừng có sẵn khi sử dụng một tài khoản đặc biệt tên là Welcome.
 • Tiền thưởng có sẵn cho các nước Châu Á.
 • Các Khách hàng hiện tại không thể đăng ký tài khoản Welcome.
 • Mỗi khách hàng chỉ có thể mở một tài khoản Welcom và nhận Thưởng Chào Mừng với số tiền 30 USD mỗi lần.
 • Để nhận Thưởng Chào Mừng, người giao dịch cần đăng ký Back Office và mở tài khoản Welcome. Số tiền thưởng sẽ được tự động ghi có vào tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng cần xác minh số điện thoại khi mở tài khoản Welcome.
 • Tài khoản áp dụng các điều khoản giao dịch sau:
  • Công cụ giao dịch: Các cặp tiền ngoại hối Fx và kim loại;
  • Tiền tệ: USD;
  • Khối lượng lệnh tối đa của mỗi vị thế: chỉ 0.01 lot;
  • Khối lượng tối đa vị thế mở (bao gồm cả lệnh chờ) cùng lúc: không lớn hơn 5;
  • Phần mềm giao dịch (EA-Expert Advisors): không cho phép.
 • Tài khoản Welcome chỉ miễn phí swap cho khách hàng Hồi giáo.
 • Khách hàng cần giao dịch ít nhất 5 lot trong khoảng thời gian 30 ngày để chuyển lợi nhuận.
 • Lợi nhuận từ tài khoản Chào mừng cần được rút trong vòng 30 ngày kể từ khi tiền thưởng hết hạn.
 • Giao dịch trên tài khoản Welcome sẽ không có hoa hồng cho đối tác.
 • Tài khoản Welcome không thể thực hiện ký quỹ hoặc chuyển tiền nội bộ.
 • Tài khoản Welcome chỉ dùng để giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở. Sau khi hết thời gian này, tài khoản Welcome sẽ bị tắt giao dịch nhưng vẫn có thể chuyển khoản lợi nhuận kiếm được.
 • Để chuyển khoản nội bộ lợi nhuận từ tài khoản Welcome sang tài khoản thực, khách hàng cần ký quỹ ít nhất 100 USD (hoặc giá trị quy đổi tương đương) vào tài khoản thực đó.
 • Lợi nhuận có thể rút là 30 USD. Lợi nhuận có thể chuyển khoản sau khi các điều kiện thưởng được đáp ứng. Việc chuyển khoản từ tài khoản Welcome sang tài khoản thực đã có ký quỹ ít nhất 100 USD hoặc tương đương.
 • Mỗi khách hàng có thể thực hiện 1 (một) lần chuyển lợi nhuận từ tài khoản Welcome sang bất kỳ tài khoản thực nào.
 • Việc chuyển lợi nhuận sẽ được thực hiện trong vòng 1-2 tiếng sau trong giờ hoạt động của Phòng Tài Chính. Thời gian xử lý tối đa là 24 tiếng.
 • Sau khi hoàn tất việc chuyển lợi nhuận, tài khoản Welcome sẽ bị đóng và không thể thực hiện giao dịch, khoản thưởng sẽ bị xóa và số dư sẽ trở về không.
 • Trong trường hợp bị trùng địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân, hoặc có dấu hiệu khác cho thấy tài khoản thuộc về khách hàng khác, tài khoản đó có thể bị khóa và/hoặc khoản thưởng và lợi nhuận sẽ bị hủy.
 • Ưu đãi diễn ra từ 1/12/2020 cho tới ngày 31/1/2021 nhưng có thể bị hủy hoặc gia hạn bất kỳ lúc nào.
 • JustMarkets bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của chương trình này mà không cần thông báo trước.
Đọc thêm