1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. How to change leverage?

How to change leverage?

Để thay đổi đòn bẩy của tài khoản, vui lòng thực hiện các thao tác sau:
  • Đăng nhập vào Back Office;
  • Trên thanh danh mục bên trái chọn "Các tài khoản của tôi" và chọn "Hoạt Động" đối diện với tài khoản mà bạn muốn thay đổi đòn bẩy;
  • Chọn "Thay đổi đòn bẩy" trong danh sách thả xuống;
  • Trên trang xuất hiện hãy chọn mức đòn bẩy mong muốn ở dòng "Đòn bẩy mới" và ấn "Thay Đổi".

Lưu ý! Trước khi thay đổi đòn bẩy, đảm bảo rằng tài khoản không có lệnh mở hoặc trong trường hợp bạn có lệnh mở, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ các yêu cầu ký quỹ.

Thay đổi đòn bẩy gây ra những thay đổi trong yêu cầu ký quỹ cho các lệnh mở và trong trường hợp không đủ vốn tức thời có thể gây ngưng giao dịch. Yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ và các quy tắc đòn bẩy.