1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng Bank tempatan di Malaysia (Help2Pay). Khi hệ thống thanh toán là Bank tempatan di Malaysia (Help2Pay).

Bank tempatan di Malaysia (Help2Pay)

Số tiền nạp tối thiểu 10 USD/giao dịch
Số tiền nạp tối đa 20 000 USD/giao dịch
Số tiền rút tối thiểu 50 MYR/giao dịch
Số tiền rút tối đa 100 000 MYR/giao dịch
Phí xử lý nạp tiền -
Phí xử lý rút tiền -
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 30 phút
Thời gian xử lý rút tiền trong vòng 5 giờ

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "Bank tempatan di Malaysia (Help2Pay)" và loại tiền tệ.
 4. Chọn ngân hàng của bạn trong trường "Tên ngân hàng" và nhập vào số tài khoản của bạn.
 5. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 6. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập ngân hàng của bạn để truy cập vào mục thành viên.
 7. Chấp thuận giao dịch bằng mã ủy quyền từ ứng dụng ngân hàng hoặc tin nhắn SMS.
 8. Đợi để được chuyển hướng đến Back Office hoặc nhấn vào "Chuyển hướng ngay bây giờ" để được chuyển hướng liền.
 9. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn "Bank tempatan di Malaysia (Help2Pay)" và loại tiền tệ.
 4. Chọn ngân hàng của bạn trong trường "Tên ngân hàng" và nhập vào số tài khoản của bạn.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.