1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng Perfect Money. khi hệ thống thanh toán là Perfect Money.

Perfect Money

Số tiền nạp tối thiểu 10 USD/giao dịch
Số tiền nạp tối đa -
Số tiền rút tối thiểu 5 USD/giao dịch; 5 EUR/giao dịch;
Số tiền rút tối đa -
Phí xử lý nạp tiền -
Phí xử lý rút tiền -
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 5 phút
Thời gian xử lý rút tiền 1-2 giờ

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "Perfect Money" và loại tiền tệ.
 4. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 5. “Memo” là một giá trị đặc biệt liên quan đến giao dịch của bạn. Vui lòng không thay đổi giá trị này.
 6. Nhập vào thông tin đăng nhập Perfect Money và giá trị captcha. Nhấn vào “Xem trước thanh toán” để tiếp tục.
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Chọn tài khoản Perfect Money và nhấn vào “Xác nhận thanh toán”.
 8. Đợi để được chuyển hướng đến Back Office hoặc nhấn vào "Chuyển hướng ngay bây giờ" để được chuyển hướng liền.
 9. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn “Perfect Money” và loại tiền tệ.
 4. Chọn số tài khoản Perfect Money đã lưu của bạn.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.