1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng Skrill. khi hệ thống thanh toán là Skrill.

Skrill

Số tiền nạp tối thiểu tương đương với 10$/giao dịch
Số tiền nạp tối đa
Số tiền rút tối thiểu 5 USD hoặc 5 EUR/giao dịch
Số tiền rút tối đa
Phí xử lý nạp tiền
Phí xử lý rút tiền
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 5 phút
Thời gian xử lý rút tiền 1-2 giờ

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "Skrill" và loại tiền tệ.
 4. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 5. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Skrill của bạn hoặc sử dụng mã OTP (mật khẩu dùng một lần).
 6. Chọn số dư Skrill và nhấn vào "Thanh toán ngay". Nhấn vào nút "Xác nhận" để chấp thuận giao dịch trong cửa sổ hiện lên.
 7. Quay lại Back Office bằng cách nhấn vào "Trở lại người bán".
 8. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn "Skrill" và loại tiền tệ.
 4. Chọn email Skrill đã lưu hoặc nhập vào email mới.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.