1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng EFT Transfer (Ozow) (WT) nội địa Nam Phi. khi hệ thống thanh toán là EFT Transfer (Ozow) (WT) nội địa Nam Phi.

EFT Transfer (Ozow) (WT) nội địa Nam Phi

Số tiền nạp tối thiểu 10 USD/giao dịch
Số tiền nạp tối đa 880 USD/giao dịch
Số tiền rút tối thiểu 200 ZAR /giao dịch
Số tiền rút tối đa 5 000 ZAR /giao dịch
Phí xử lý nạp tiền -
Phí xử lý rút tiền -
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 30 phút
Thời gian xử lý rút tiền Trong vòng 1 ngày làm việc

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "EFT Transfer (Ozow) (WT) nội địa Nam Phi" và loại tiền tệ.
 4. Nhập vào số điện thoại và số tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Chọn loại giấy tờ và nhập vào số của giấy tờ.
 6. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 7. Chọn ngân hàng của bạn trong trường "Tên ngân hàng" và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập ngân hàng của bạn.
 8. Chấp thuận giao dịch bằng cách nhấn vào "Xác nhận".
 9. Đợi để được chuyển hướng đến Back Office hoặc nhấn vào "Chuyển hướng ngay bây giờ" để được chuyển hướng liền.
 10. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn "EFT Transfer (Ozow) (WT) nội địa Nam Phi" và loại tiền tệ.
 4. Chọn ngân hàng của bạn trong trường "Tên ngân hàng" và nhập vào thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.