1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng Virtual Accounts Indonesia (XPay). Khi hệ thống thanh toán là Virtual Accounts Indonesia (XPay).

Virtual Accounts Indonesia (XPay)

Số tiền nạp tối thiểu 7 USD/giao dịch
Số tiền nạp tối đa 10000 USD/giao dịch
Số tiền rút tối thiểu 100000R/giao dịch
Số tiền rút tối đa 100000000 IDR/giao dịch
Phí xử lý nạp tiền -
Phí xử lý rút tiền -
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 30 phút
Thời gian xử lý rút tiền trong vòng 2 giờ

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "Virtual Accounts Indonesia (XPay)” và loại tiền tệ.
 4. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 5. Trên trang thông tin chi tiết giao dịch, chọn một “Phương thức thanh toán”.
 6. Làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất giao dịch sau đó nhấn “Tôi đã thanh toán”.
 7. Đợi để được chuyển hướng đến Back Office hoặc nhấn vào "Chuyển hướng ngay bây giờ" để được chuyển hướng liền.
 8. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn "Virtual Accounts Indonesia (XPay)" và loại tiền tệ.
 4. Chọn ngân hàng của bạn trong trường "Tên ngân hàng" và nhập vào thông tin tài khoản của bạn.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.