1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Visa / Mastercard (chính xác)

Visa / Mastercard (chính xác)

Số tiền nạp tối thiểu 10 USD/giao dịch
Số tiền nạp tối đa 5 000 USD/giao dịch
Số tiền rút tối thiểu hoàn tiền theo số tiền nạp (có thể hoàn tiền một phần)
Số tiền rút tối đa
Phí xử lý nạp tiền -
Phí xử lý rút tiền -
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 30 phút
Thời gian xử lý rút tiền up to 7 bank days

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "Visa / Mastercard" và loại tiền tệ.
 4. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 5. Điền vào thông tin chi tiết của thẻ và nhấn vào nút “Thanh toán”.
 6. Chấp thuận giao dịch bằng mã ủy quyền từ ứng dụng ngân hàng hoặc tin nhắn SMS.
 7. Đợi để được chuyển hướng đến Back Office hoặc nhấn vào "Chuyển hướng ngay bây giờ" để được chuyển hướng liền.
 8. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Back Office của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn "EFT Transfer (Ozow) (WT) nội địa Nam Phi" và loại tiền tệ.
 4. Chọn ngân hàng của bạn trong trường "Tên ngân hàng" và nhập vào thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.