1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Tôi có thể ký quỹ/rút tiền qua tài khoản của bên thứ ba không?

Tôi có thể ký quỹ/rút tiền qua tài khoản của bên thứ ba không?

Không. Việc ký quỹ và rút tiền sử dụng tài khoản của bên thứ ba bị cấm vì công ty tuân thủ theo Chính sách AML.