1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. ARN là gì?

ARN là gì?

ARN (Acquirer Reference Number) là một số giao dịch cụ thể được cấp cho giao dịch của bạn và bạn dùng số ARN này để theo dõi tình trạng giao dịch với ngân hàng. Sô này là duy nhất cho mỗi giao dịch và là bằng chứng quốc tế của giao dịch thành công.

ARN được sử dụng để theo dõi biến động của giao dịch từ lúc lệnh phát ra từ ngân hàng thương nhân (ngân hàng thông báo) và tới khi ghi có tới ngân hàng của chủ thẻ (ngân hàng phát hành). Mã ARN giúp ngân hàng xử lý giao dịch và xác nhận tiến độ giao dịch.

Bên xử lý thẻ sẽ cung cấp cho bạn mã ARN trong trường hợp việc rút tiền không được ghi có vào thẻ của bạn trong vòng 14 ngày làm việc. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy gửi thư về [email protected] hoặc [email protected] kèm yêu cầu gửi bạn ARN.

Sau khi nhận được mã ARN thì làm gì?

In email có mã ARN mà bạn nhận được, trực tiếp đi tới ngân hàng của bạn và yêu cầu nhân viên giúp bạn liên lạc với bộ phận khiếu nại hoặc hoàn tiền. Hãy giải thích việc bạn đã nhận được ARN và đang đợi biên lai khoản tiền về thẻ. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn không nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ trực tuyến hoặc giao dịch viên ngân hàng, vì họ không được đào tạo để xử lý những yêu cầu này và sẽ không thể giúp bạn. Những yêu cầu này cần xử lý trực tiếp nên đừng cố gửi email hoặc liên hệ trực tuyến với ngân hàng.

Nếu ngân hàng đột ngột không thể tìm thấy giao dịch ứng với mã ARN được cấp, hãy yêu cầu ngân hàng xác nhận việc đã kiểm tra, và kết quả kiểm tra là không tìm thấy giao dịch. Sau đó hãy liên hệ với chúng tôi kèm với các tài liệu, và chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm tra tương tự từ phía ngân hàng chúng tôi.