1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Bao lâu thì hoa hồng IB được ghi có và có thể rút về?

Bao lâu thì hoa hồng IB được ghi có và có thể rút về?

Hoa hồng IB được ghi có theo mỗi giờ và có thể rút về bất kỳ lúc nào. Không có giới hạn nào cho số tiền bạn có thể rút.