1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Làm các nào để trở thành một IB?

Làm các nào để trở thành một IB?

Quy trình trở thành IB trên Just Forex rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký chương trình đối tác IB – tại đây. Sau đó bạn sẽ tìm thấy tất cả các nội dung cần thiết để khuyến mại ở trang Back Office của bạn. Một khi nhà giao dịch ấn vào nội dung quảng bá của bạn và đăng ký với môi giới của JustMarkets, họ sẽ được tự động nối với tài khoản IB của bạn và bạn sẽ bắt đầu nhận được doanh thu từ mỗi giao dịch của họ.