1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Tôi nhận được những lợi ích gì khi là một IB ở JustMarkets?

Tôi nhận được những lợi ích gì khi là một IB ở JustMarkets?

Ngoài phần hoa hồng đối tác cạnh tranh và các công cụ cấp cao để thu hút khách hàng, bạn còn được hưởng lợi từ chương trình xúc tiến IB. Là một đối tác tích cực, phát sinh khối lượng và nhận các phần thưởng thêm.