1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Làm cách nào để xử lý lỗi "Đã tắt giao dịch" (Trade is disabled)?

Làm cách nào để xử lý lỗi "Đã tắt giao dịch" (Trade is disabled)?

Hoạt động giao dịch có thể bị tắt do không đạt đủ yêu cầu về ký quỹ tối thiểu. Ký quỹ tối thiểu đối với tài khoản Standard Cent và Standard là 1 USD, đối với tài khoản Pro và Raw Spread là 100 USD để có thể bắt đầu giao dịch. Nếu không có đủ tiền, vui lòng ký quỹ thêm nếu bạn muốn giao dịch bằng tài khoản bạn có hoặc mở một loại tài khoản mới và thực hiện chuyển khoản nội bộ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ tối thiểu.

Để mở một tài khoản mới hãy đăng nhập vào Back Office và theo đường dẫn này.

Để thực hiện chuyển khoản nội bộ vui lòng tham khảo đường dẫn này.

Trong trường hợp các giải pháp trên không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ Đội ngũ Hỗ trợ.