Chương trình Thưởng Ký Quỹ Nóng 120% Lên tới 40.000 USD
Nhận tiền thưởng!
Chọn Chương trình Thưởng ưa thích
từ 1 USD
0%
Cách nhận thưởng?
 • Tới Mục Ký Quỹ ở Khu vực cá nhân
 • Đánh dấu "Nhận Thưởng Ký Quỹ" ở mẫu Ký Quỹ
 • Đọc và chấp nhận "Quy định thưởng ký quỹ"
 • Ấn vào nút "Ký quỹ"
Nhận tiền thưởng!
Quy định thưởng ký quỹ nóng 120%:
  • Khi gửi tiền dưới 100 USD vào tất cả các tài khoản Standard Cent, Pro, Standard, khách hàng sẽ có cơ hội nhận tiền thưởng trị giá 50%.
  • Khi gửi tiền từ 100 USD trở lên vào tài khoản Pro, Standard, khách hàng có cơ hội nhận tiền thưởng trị giá 100%.
  • Khi gửi tiền từ 500 USD trở lên vào tài khoản Pro, Standard, khách hàng có cơ hội nhận tiền thưởng trị giá 120%.
  Các khoản gửi tiền sẽ không được tính cộng dồn, tiền thưởng chỉ được nhận dựa trên lần gửi tiền đơn lẻ. Ví dụ, khách hàng gửi 50 USD và 50 USD, sẽ không được tính là 100 USD. Có thể gửi tiền qua bất kỳ hệ thống thanh toán nào khả dụng trên JustMarkets trong chương trình nhận thưởng. Để tìm hiểu những hệ thống thanh toán khả dụng, vui lòng xem trang này.
  Vui lòng lưu ý rằng chương trình khuyến mãi có tới ngày 31 tháng Tám, 2020.
 • Một số Nguyên Tắc Nhận Tiền Thưởng Ký Quỹ Đặc Biệt có thể áp dụng với một vài hệ thống thanh toán.
 • Giới hạn tiền thưởng tối đa có thể nhận như sau:
  • Một tài khoản giao dịch có thể nhận tối đa 40.000 USD;
  • Tổng các tài khoản giao dịch của khách hàng có thể nhận tối đa 40.000 USD.
 • Để nhận được tiền thưởng khách hàng cần đánh dấu vào mục "Nhận tiền thưởng" trong mẫu ký quỹ của Khu vực cá nhân, đọc và chấp nhận "Nguyên tắc nhận tiền thưởng ký quỹ" và ấn vào nút "Ký quỹ".
 • Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của cùng khách hàng sẽ không được tính nhận thưởng.
 • Khoản thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch vào mục "Tín dụng" và có thể được sử dụng để ký quỹ thêm cho giao dịch. Thông tin chi tiết có trong trang "Nhận Thưởng" ở Khu vực cá nhân của khách hàng.
 • Để chuyển khoản tiền thưởng từ mục "Tín dụng" sang mục "Số dư" và có thể rút tiền ra hoặc để giao dịch sau này, khách hàng cần đạt tổng khối lượng hoạt động giao dịch như sau:
  • < Số Lot > = < Số tiền thưởng > / 2 dành cho tài khoản Standard Cent, Pro, Standard;
  Vui lòng lưu ý rằng giá trị của một lot theo công thức mới được xác định là "khối lượng tương ứng với 100.000 USD".
  Dưới đây là ví dụ:

  Bạn ký quỹ 500 USD và nhận phần thưởng là 600 USD. Để chuyển khoản thưởng này từ ví “Ghi có” sang ví “Số dư”, đầu tiên bạn cần giao dịch 300 lot – có nghĩa là 30.000.000 USD khối lượng giao dịch.

  Bạn đã giao dịch 2 lot USD/CHF và 2 lot USD/JPY. Vì USD là đồng tiền cơ sở trong những cặp này, giá trị của một lot này là 100.000 USD. Bạn đã giao dịch 400.000 USD khối lượng giao dịch hoặc 4 lot.

  Bạn cũng giao dịch 8 lot EUR/USD ở mức giá 1,11000. Vì USD là đồng tiền giao dịch trong cặp tiền, giá trị của một lot sẽ là 100.000 nhân với yết giá hiện tại của cặp tiền trong lúc giao dịch. Trong trường hợp này, là 111.000 USD trên lot. Bạn đã giao dịch 888.000 USD khối lượng giao dịch hoặc 8.88 lot.

  Tuy nhiên, bạn cũng giao dịch 100 lot của chứng khoán Ford. Giá trị của một lot trên thị trường chứng khoán sẽ được tính sử dụng giá hiện tại của tài sản theo USD. Hiện tại, là 8,70 USD, nghĩa là 100 lot có giá 870 USD hoặc 0,0087 lot.

  Tóm lại, bạn đã giao dịch 1.288.870 USD khối lượng giao dịch hoăc 12,88 lot. Để rút khoản thưởng 600 USD của bạn, bạn cần giao dịch thêm 28.711.130 USD hoặc khoảng 287,1 lot.

 • Mọi khoản tiền ký quỹ đều có thể nhận thưởng, nhưng khối lượng quy định (theo mục 7 của bản nguyên tắc này) được giao dịch liên tiếp theo thứ tự gửi tiền.
 • Những lệnh sau không được tính là khối lượng giao dịch:
  • các lệnh có kết quả giao dịch ít hơn 6 pip;
  • lệnh đóng trước khi tài khoản nhận tiền ký quỹ để tham gia chương trình nhận thưởng.
 • Cho tới khi giao dịch đủ số lượng, khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận. Để gỡ bỏ ràng buộc rút khoản tiền gửi vào, đang đăng ký tham gia chương trình nhận thưởng, khách hàng cần hủy việc nhận thưởng trong cột "Tình trạng" ở trang "Nhận Thưởng" trong Khu vực cá nhân.
 • Sau khi đã hoàn thành các điều kiện để nhận thưởng được liệt kê trong mục 7 của bản nguyên tắc này, khoản tiền thưởng sẽ được tự động chuyển từ mục "Tín dụng" sang mục "Số dư" trong 2 tiếng.
 • Thời hạn tối đa để thực hiện số lượng lệnh cần thiết là 30 ngày từ thời điểm ký quỹ vào tài khoản giao dịch. Sau thời hạn này, trong trường hợp chưa đáp ứng đủ những yêu cầu miêu tả trong mục 7 của bản nguyên tắc này, khoản tiền thưởng sẽ bị hủy. Khoản tiền thưởng cũng có thể bị hủy trước khi tới hạn nếu tài khoản giao dịch của khách hàng rơi vào trường hợp: Vốn ≤ Nợ. Khoản thưởng không hỗ trợ phần lỗ vốn.
 • Khi tài khoản giao dịch đạt mức Margin Call, khách hàng sẽ không nhận được thông báo về hoạt động giao dịch (trading terminal) nữa.
 • Không có giới hạn trong việc chia sẻ doanh thu hợp tác từ những tài khoản giao dịch tham gia khuyến mãi.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần báo trước.
Đọc thêm