Ký quỹ và rút tiền

Tùy chọn ký quỹ Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Ký quỹ
Tối thiểu Tối đa
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 10 USD 12.500 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Momo Mobile Money VND 10 USD 236500 VND 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Mastercard EUR, USD 10 USD
10 EUR
10.000 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Visa EUR, USD 10 USD
10 EUR
10.000 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Ví toàn cầu
Skrill EUR, USD 10 USD 0% trong vòng 5 phút Ký quỹ
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 10 USD 0% trong vòng 5 phút Ký quỹ
Perfect Money EUR, USD 10 USD 0% trong vòng 5 phút Ký quỹ
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 10 USD 0% trong vòng 5 phút Ký quỹ
Airtm USD 10 USD 2.500 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Tiền điện tử
Bitcoin BTC 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Bitcoin Cash BCH 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Ethereum ETH 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
USD Coin USDC 15 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Tether USDT 15 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
BUSD BUSD 15 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Binance Coin BNB 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Dogecoin DOGE 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Litecoin LTC 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
XRP XRP 30 USD 0% trong vòng 30 phút Ký quỹ
Tùy chọn rút tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Rút tiền
Tối thiểu Tối đa
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 236,500 VND 300.000.000 VND 0% trong vòng 2 giờ Rút tiền
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% trong vòng 24 giờ Rút tiền
Visa EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% trong vòng 24 giờ Rút tiền
Ví toàn cầu
Skrill EUR
USD
5 EUR
5 USD
0% 1-2 giờ Rút tiền
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5 EUR
5 USD
8.500 EUR
10.000 USD
0% 1-2 giờ Rút tiền
Perfect Money EUR
USD
5 EUR
5 USD
0% 1-2 giờ Rút tiền
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 10 USD 0% 1-2 giờ Rút tiền
Airtm USD 5 USD 2.500 USD 0% 1-2 giờ Rút tiền
Tiền điện tử
Bitcoin BTC 0,001 BTC 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Bitcoin Cash BCH 0.102 BCH 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Ethereum ETH 0.015 ETH 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Tether USD USDT 10 USDT 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
USD Coin USDC 10 USDC 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
BUSD BUSD 10 BUSD 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Binance Coin BNB 0.125 BNB 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Dogecoin DOGE 443 DOGE 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Litecoin LTC 0.3 LTC 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
XRP XRP 62 XRP 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền

1 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý thông thường là tối đa hai ngày làm việc của ngân hàng.

Trong trường hợp không phát sinh giao dịch, hoặc có bất kỳ hình thức lợi dụng nào liên quan tới chính sách hoàn tiền, JustMarkets bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ khoản phí hoàn tiền nào. Nếu bạn yêu cầu rút tiền từ ngân quỹ của mình mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào, JustMarkets bảo lưu quyền thu của bạn khoản tiền tương, hoặc 3% của tổng số tiền rút.