Yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ và các quy tắc đòn bẩy

Công ty JustMarkets cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy có độ lớn trong phạm vi từ 1:1 đến 1:3000 khi giao dịch trên thị trường Forex. Cơ hội này mang lại cho khách hàng của chúng tôi một lợi thế – họ có thể áp dụng đa dạng các chiến lược giao dịch khác nhau bất kể độ lớn nhỏ của số tiền ký quỹ.

Cần lưu ý rằng loại tài khoản giao dịch mà bạn chọn cũng như số tiền quỹ có trong đó sẽ ảnh hưởng tới độ lớn của đòn bẩy.

Yêu cầu ký quỹ động

Yêu cầu ký quỹ cho tài khoản của bạn được phụ thuộc vào mức đòn bẩy bạn sử dụng. Đòn bẩy thay đổi sẽ làm cho yêu cầu ký quỹ thay đổi. Giống như tỷ lệ chênh lệch có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường, mức độ đòn bẩy mà bạn có thể sử dụng cũng có thể thay đổi. Điều này xảy ra có thể do một vài lý do được giải thích ở bên dưới.

Vốn

Vốn, USD Đòn bẩy tối đa
0 – 999 1:3000
1,000 – 4,999 1:2000
5,000 – 39,999 1:1000
39,999 or more 1:500

*Các sản phẩm giao dịch có thể có mức đòn bẩy tối đa khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật của từng sản phẩm.

Tin tức kinh tế

10 phút trước và 5 phút sau khi tin tức kinh tế có ảnh hưởng lớn được công bố, yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế mới được mở trên các sản phẩm giao dịch bị ảnh hưởng sẽ được tính theo hướng giảm mức đòn bẩy tối đa. Bạn có thể tìm hiểu thời điểm công bố các tin tức kinh tế quan trọng trên Lịch kinh tế của chúng tôi.

Thời gian chuyển vị thế qua đêm, cuối tuần và nghỉ lễ

Quy định về việc tăng số tiền ký quỹ cũng áp dụng cho một số sản phẩm giao dịch trong thời gian chuyển vị thế qua đêm, cuối tuần và nghỉ lễ. Các sản phẩm trong giai đoạn này có thể có mức đòn bẩy thấp hơn.

Đọc thêm về yêu cầu số tiền ký quỹ cao tại đây.