1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Giao dịch
 6. >
 7. YÊU CẦU SỐ TIỀN KÝ QUỸ CAO (HMR)

YÊU CẦU SỐ TIỀN KÝ QUỸ CAO (HMR)

Yêu cầu số tiền ký quỹ cao được áp dụng trong thời gian diễn ra một số sự kiện quan trọng và trong các giai đoạn cụ thể, ảnh hưởng đến sự biến động chung của thị trường.

Giai đoạn HMR có thể được kéo dài dựa trên các quyết định quản lý rủi ro tùy theo tác động của từng loại tin tức.

Yêu cầu số tiền ký quỹ cao được áp dụng cho các lệnh mới hoặc lệnh được mở lại do các vị thế khác được đóng trong thời gian:

 • Công bố tin tức
 • Cuối tuần và nghỉ lễ
 • Thời gian chuyển vị thế qua đêm

Công bố tin tức

Khi tin tức kinh tế quan trọng được công bố liên quan đến một sản phẩm giao dịch, các lệnh được mở trong giai đoạn 10 phút trước và 5 phút sau khi công bố tin tức sẽ được áp dụng yêu cầu số tiền ký quỹ cao hơn.Điều này giúp nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro trước bất ổn về giá trong thời gian diễn ra các sự kiện kinh tế. 5 phút sau khi công bố tin tức, yêu cầu số tiền ký quỹ cao hơn sẽ được dỡ bỏ và số tiền ký quỹ được tính lại dựa trên số vốn trong tài khoản giao dịch và mức đòn bẩy sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thời điểm công bố các tin tức kinh tế quan trọng trên Lịch kinh tế của chúng tôi.

Thời gian chuyển vị thế qua đêm, Cuối tuần và nghỉ lễ

Một số sản phẩm giao dịch có thể được tạm ngưng giao dịch vào cuối tuần và ngày lễ. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm đều có thời gian chuyển vị thế qua đêm. Yêu cầu số tiền ký quỹ cao hơn được áp dụng cho những sản phẩm đó trong giai đoạn này.

Đòn bẩy HMR

Hãy xem mức đòn bẩy HMR của tất cả các mã giao dịch trong bảng dưới đây.

Đòn bẩy tối đa Đòn bẩy HMR
Công bố tin tức Thời gian chuyển vị thế qua đêm Cuối tuần và nghỉ lễ
Forex majors,
Forex minors
3000 200 3000 500
XAUUSD,
XAGUSD
3000 200 1000 500
US30, US500
US100
500 200 200 200
DE40,UE50,
UK100, FR40
200 200 100 100
ES35, JP225 200 200 100 100
HK50 200 200 100 100
AU200 200 200 100 100
CHA50,
SGD20
200 200 100 100
BRENT, WTI,
XNGUSD
200 100 200 200
Shares 20 5 5 5

Giai đoạn HMR

Xem giai đoạn HMR của tất cả các sự kiện ảnh hưởng đến biến động chung trong danh sách dưới đây.

Công bố tin tức

 • Forex majors, Forex minors: 10 phút trước và 5 phút sau
 • XAUUSD, XAGUSD: 10 phút trước và 5 phút sau
 • Chỉ số
  • US30, US100, US500: 10 phút trước và 5 phút sau
 • BRENT, WTI, XNGUSD: 10 phút trước và 5 phút sau
 • Shares: 1440 phút* trước và 5 phút sau

Thời gian chuyển vị thế qua đêm

 • XAUUSD, XAGUSD: 10 phút trước và 10 phút sau
 • Chỉ số
  • US30, US100, US500: 60 phút trước và 30 phút sau
  • DE40, EU50, UK100, FR40: 60 phút trước và 480 phút sau
  • ES35, JP225: 60 phút trước và 60 phút sau
  • HK5: 60 phút trước và 180 phút sau
  • AU200: 60 phút trước và 120 phút sau
  • CHA50, SGD20: 60 phút trước và 240 phút sau
  • Shares: 60 phút trước và 5 phút sau

Cuối tuần và nghỉ lễ

 • Forex majors, Forex minors: 180 phút trước và 60 phút sau
 • XAUUSD, XAGUSD: 10 phút trước và 10 phút sau
 • Chỉ số
  • US30, US100, US500: 60 phút trước và 30 phút sau
  • DE40, EU50, UK100, FR40: 60 phút trước và 480 phút sau
  • ES35, JP225: 60 phút trước và 60 phút sau
  • HK5: 60 phút trước và 180 phút sau
  • AU200: 60 phút trước và 120 phút sau
  • CHA50, SGD20: 60 phút trước và 240 phút sau
 • Shares: 60 phút trước và 5 phút sau

*Yêu cầu số tiền ký quỹ cao được áp dụng cho Cổ phiếu bắt đầu từ 24 tiếng trước khi công bố báo cáo thu nhập và cổ tức.

Ví dụ

Ví dụ 1

HMR trong thời gian công bố tin tức

 • Việc công bố chỉ số về Chi tiêu Tiêu dùng Cốt lõi (so với cùng kỳ năm ngoái) sẽ được thực hiện vào lúc 12:30
Khách hàng mở giao dịch 1 lot với cặp USDJPY (trong đó mức đòn bẩy tối đa là 3000) vào lúc 12:27
Theo quy định của HMR thời gian từ 12:25 đến 12:35 (giai đoạn HMR), bất kỳ lệnh giao dịch mới nào được mở trên các cặp tiền Forex chính sẽ có số tiền ký quỹ được giữ ở mức đòn bẩy HMR là 1:200.

Do đó, số tiền ký quỹ yêu cầu cho giao dịch 1 lot USDJPY là:
Số tiền ký quỹ yêu cầu (HMR) = 1*100000USD/200 = 500 USD thay vì 33,33 USD (nếu không có tin tức nào được công bố và các trường hợp HMR khác).

Ví dụ 2

HMR trong thời gian chuyển vị thế qua đêm

 • Thời gian chuyển 00:00
Khách hàng mở giao dịch 0,5 lot XAUUSD (trong đó mức đòn bẩy tối đa là 3000) lúc 23:56
Theo quy định của HMR thời gian từ 23:50 đến 00:10 (giai đoạn HMR), bất kỳ lệnh mới nào được mở với cặp XAUUSD sẽ có một số tiền ký quỹ được giữ ở mức đòn bẩy HMR là 1:1000.

Vì thế số tiền ký quỹ yêu cầu cho 0,5 lot XAUUSD là:
Khối lượng hợp đồng XAUUSD = 100
Giá XAUUSD = 1933,50

Số tiền ký quỹ yêu cầu (HMR) = 0,5*100*1933,5/1000 = 96,68 USD thay vì 32,23 USD.