Quý vị đã đăng kýtải về nền tảng chưa? Quý vị chỉ cần chọn nhà cung cấp thôi!

Các hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký có thể tìm thấy tại trang Hướng dẫn về kết nối các tín hiệu.