Tín hiệu giao dịch MQL5

 • Cách đăng ký tín hiệu giao dịch MQL5:

  • Đăng nhập vào nền tảng MetaTrader 4 của JustMarkets.
  • Nhấp chuột vào thẻ "Tín hiệu" trong "Nền tảng", chọn các nhà cung cấp tín hiệu mà quý vị đang quan tâm và nhấn "Chỉ định".
  • Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản MQL5 của quý vị trong thẻ "Cộng đồng" trong cửa sổ xuất hiện "Tùy chọn", nhấn "OK". Sau đó đánh dấu "Đồng ý với các điều khoản sử dụng của Dịch vụ tín hiệu", nhập lại mật khẩu tài khoản MQL5 của quý vị và nhấn "OK".
  • Kiểm tra xem các dòng "Đồng ý với các điều khoản sử dụng của Dịch vụ tín hiệu" và "Cho phép đăng ký tín hiệu thời gian thực" đã được đánh dấu hay chưa. (Nếu chưa – vui lòng đánh dấu).
  • Sau đó quý vị có thể thay đổi các thiết lập đăng ký của quý vị:
   • bật tính năng sử dụng Trusted Execution Token, sao chép các lệnh Stop Loss và Take Profit, đồng bộ các vị trí mà không cần thể cấu thành;
   • xác định phần trăm tối đa của khoản tiền gửi mà sẽ được sử dụng như một giới hạn ký quỹ trong các lệnh được sao chép trong trường "Sử dụng không quá";
   • xác định số tiền mà tại đó các đơn đặt hàng sẽ được đóng tự động trong trường "Dừng lại nếu tài sản nhỏ hơn";
   • thiết lập khả năng thực hiện các lệnh trong phạm vi spread nhất định trong trường "Lệch/Trượt".
   Khi quý vị đã thiết lập các tùy chọn cần thiết xong, bấm "OK".
  • Bây giờ quý vị sẽ được tự động sao chép các lệnh đặt hàng của nhà cung cấp tín hiệu.
 • Điểm mạnh:

  • Quý vị có thể đăng ký các tín hiệu của nhà cung cấp nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi đăng ký được thực hiện, các đơn đặt hàng sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của quý vị và quý vị sẽ không cần phải tham gia vào quá trình giao dịch.
  • Quý vị có cơ hội để trở thành nhà cung cấp tín hiệu.
  • Bất kỳ thoả thuận bổ sung nào sẽ không được ký giữa người đăng ký và nhà cung cấp.
  • Quý vị nhận được tất cả lợi nhuận thu được của việc sao chép lệnh và quý vị không phải trả 30-50% lợi nhuận của mình cho nhà cung cấp tín hiệu bởi quý vị sẽ phải trả tiền đầu tư vào các tài khoản PAMM.
  • Việc khớp lệnh tốn rất ít thời gian.

* Để sao chép các đơn đặt hàng, nền tảng giao dịch phải luôn luôn được mở. Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên sử dụng các máy chủ VPS để nâng cao chất lượng và tốc độ sao chép lệnh đặt hàng.