Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G20 2018 tại Buenos Aires

Vào ngày 19-20 tháng 3 năm 2018, hội nghị thượng đỉnh G20 đã được tổ chức tại Buenos Aires. Nhóm 20 (G20) là một nhóm được đại diện bởi những người đứng đầu các chính phủ và ngân hàng trung ương từ 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới. Tại cuộc họp lần trước, các vấn đề về quy định và vị trí của tiền ảo trong nền kinh tế thế giới đã được thảo luận.

Được biết, các nhà lãnh đạo G20 không có ý định thực hiện bất kỳ hành động nào để kiểm soát thị trường tiền ảo. Nhóm 20 sẽ xem xét các quy định hiện tại, nhưng sẽ không tạo ra những quy định mới. Do đó, trong tương lai gần sẽ không có bất kỳ luật lệ mới nào quy định về tiền ảo.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đến từ 20 quốc gia đồng ý rằng tiền ảo không nên được coi là một đồng tiền mà là một tài sản, giống như chứng khoán. Quan điểm như vậy về tiền kỹ thuật số có thể là cơ sở để áp dụng thuế thu nhập đối với thu nhập xuất phát từ giao dịch tiền ảo.

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Hà Lan, ông Klaas Knot, nói: "Cho dù bạn gọi nó là tài sản mật, token mật – chắc chắn không phải là tiền ảo – hãy có một thông điệp rõ ràng như tôi đề cập, tôi không nghĩ rằng bất kỳ crypto nào trong số này thỏa mãn ba vai trò của đồng tiền trong nền kinh tế."

Các nước G20 đã sắp xếp để theo dõi cẩn thận các rủi ro tài chính liên quan đến tiền ảo. Tháng 7 năm 2018, Ủy ban Ổn định Tài chính sẽ xuất bản một báo cáo về các công việc đã thực hiện liên quan đến tài sản tiền ảo.

JustMarkets, 22/3/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc