Các ngày nghỉ lễ của ngân hàng

Ngày Quốc gia Tiền tệ Sự kiện
Tháng 01
ngày 01 tháng 01
 • Châu Úc
 • Canada
 • Khu vực đồng Euro
 • Nhật Bản
 • New Zealand
 • Thụy Sỹ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • JPY
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
Ngày đầu Năm mới
ngày 02 tháng 01
 • Thụy Sỹ
 • CHF
Ngày Thánh Bertold
ngày 06 tháng 01
 • Đức
 • EUR
Lễ Hiển Linh
ngày 09 tháng 01
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Lễ Thành Nhân
ngày 16 tháng 01
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày Martin Luther King
ngày 26 tháng 01
 • Châu Úc
 • AUD
Quốc Khánh Úc
Tháng 02
ngày 06 tháng 02
 • New Zealand
 • NZD
Ngày kỷ niệm Hiệp ước Waitangi
ngày 11 tháng 02
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Quốc Khánh
ngày 20 tháng 02
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
Tháng 03
ngày 20 tháng 03
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Xuân phân
Tháng 04
ngày 14 tháng 04
 • Châu Úc
 • Canada
 • Khu vực đồng Euro
 • New Zealand
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
Thứ sáu Tốt lành
ngày 17 tháng 04
 • Châu Úc
 • Canada
 • Khu vực đồng Euro
 • New Zealand
 • Thụy Sỹ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
Ngày thứ Hai Phục sinh
ngày 25 tháng 04
 • Châu Úc
 • New Zealand
 • AUD
 • NZD
Ngày ANZAC
ngày 29 tháng 04
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Chiêu Hòa
Tháng 05
ngày 01 tháng 05
 • Pháp
 • Đức
 • Ý
 • Thụy Sỹ
 • EUR
 • EUR
 • EUR
 • CHF
Ngày Lễ Lao động
ngày 01 tháng 05
 • Vương quốc Anh
 • GBP
Thứ hai đầu tiên của tháng 5
ngày 03 tháng 05
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Hiến pháp Nhật Bản
ngày 04 tháng 05
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Cây xanh
ngày 05 tháng 05
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Thiếu nhi
ngày 06 tháng 05
 • Nhật Bản
 • JPY
Nghỉ lễ
ngày 08 tháng 05
 • Pháp
 • EUR
Ngày Chiến thắng
ngày 22 tháng 05
 • Canada
 • CAD
Ngày Nữ hoàng Victoria
ngày 25 tháng 05
 • Pháp
 • Đức
 • Thụy Sỹ
 • EUR
 • EUR
 • CHF
Ngày Lễ Thăng Thiên
ngày 29 tháng 05
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày Tưởng Niệm
ngày 29 tháng 05
 • Vương quốc Anh
 • GBP
Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân
Tháng 06
ngày 05 tháng 06
 • Đức
 • Pháp
 • Thụy Sỹ
 • EUR
 • EUR
 • CHF
Lễ Whit Monday (Lễ Ngũ Tuần)
ngày 05 tháng 06
 • New Zealand
 • NZD
Sinh nhật Nữ hoàng
ngày 12 tháng 06
 • Châu Úc
 • AUD
Sinh nhật Nữ hoàng
Tháng 07
ngày 01 tháng 07
 • Canada
 • CAD
Quốc khánh Canada
ngày 04 tháng 07
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày Độc Lập
ngày 14 tháng 07
 • Pháp
 • EUR
Quốc khánh Pháp (Ngày Bastille)
ngày 17 tháng 07
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Biển
Tháng 08
ngày 01 tháng 08
 • Thụy Sỹ
 • CHF
Ngày Quốc Khánh
ngày 07 tháng 08
 • Canada
 • CAD
Ngày Civic Holiday
ngày 15 tháng 08
 • Pháp
 • EUR
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
ngày 15 tháng 08
 • Ý
 • EUR
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
ngày 28 tháng 08
 • Vương quốc Anh
 • GBP
Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè
Tháng 09
ngày 04 tháng 09
 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • USD
 • CAD
Ngày Lễ Lao động
ngày 17 tháng 09
 • Thụy Sỹ
 • CHF
Lễ Swiss Federal Fast
ngày 18 tháng 09
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Tôn trọng Người Cao tuổi
ngày 23 tháng 09
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Thu phân
Tháng 10
ngày 02 tháng 10
 • Châu Úc
 • AUD
Ngày Lễ Lao động
ngày 03 tháng 10
 • Đức
 • EUR
Ngày Thống nhất Nước Đức
ngày 09 tháng 10
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày Columbus
ngày 09 tháng 10
 • Canada
 • CAD
Lễ Tạ ơn
ngày 09 tháng 10
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Sức khỏe và Thể thao
ngày 23 tháng 10
 • New Zealand
 • NZD
Ngày Lễ Lao động
Tháng 11
ngày 01 tháng 11
 • Pháp
 • Ý
 • EUR
 • EUR
Ngày lễ Các Thánh
ngày 03 tháng 11
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Văn hóa Quốc gia
ngày 11 tháng 11
 • Canada
 • CAD
Ngày Tưởng Nhớ
ngày 11 tháng 11
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày Cựu chiến binh
ngày 11 tháng 11
 • Pháp
 • EUR
Ngày Đình chiến
ngày 23 tháng 11
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Lễ Tạ ơn Người lao động
ngày 23 tháng 11
 • Hoa Kỳ
 • USD
Lễ Tạ ơn
ngày 24 tháng 11
 • Hoa Kỳ
 • USD
Ngày hôm sau Lễ Tạ Ơn
Tháng 12
Ngày 08 tháng 12
 • Ý
 • EUR
Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Immaculate Conception)
ngày 23 tháng 12
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày sinh Nhật hoàng
ngày 24 tháng 12
 • Châu Úc
 • Canada
 • Khu vực đồng Euro
 • New Zealand
 • Thụy Sỹ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
Lễ đón Giáng sinh
ngày 25 tháng 12
 • Châu Úc
 • Canada
 • Khu vực đồng Euro
 • New Zealand
 • Thụy Sỹ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
Ngày Giáng Sinh
ngày 26 tháng 12
 • Châu Úc
 • Canada
 • Đức
 • New Zealand
 • Thụy Sỹ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • AUD
 • CAD
 • EUR
 • NZD
 • CHF
 • GBP
 • USD
Ngày Tặng Quà
ngày 26 tháng 12
 • Ý
 • EUR
Ngày Thánh Stephen
ngày 30 tháng 12
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày Half Day Trading ODE
ngày 31 tháng 12
 • Nhật Bản
 • JPY
Ngày lễ Ngân hàng
ngày 31 tháng 12
 • Đức
 • Ý
 • Pháp
 • Thụy Sỹ
 • Vương quốc Anh
 • EUR
 • EUR
 • EUR
 • CHF
 • GBP
Ngày đón Năm mới