Hướng dẫn hợp pháp hoá ICO được trình bày tại Nhật Bản

Nhóm Nghiên cứu Nhật Bản, phân tích rủi ro và lợi ích của tiền ảo, đã trình bày một danh sách các nguyên tắc cơ bản cho việc quy định và hợp pháp hoá ICO ở Nhật Bản. Tài liệu này đưa ra các yêu cầu để nhận dạng nhà đầu tư, cách chống rửa tiền, các quy tắc bảo vệ người nắm giữ chứng khoán và người có nghĩa vụ nợ, v.v.

Kenji Harashima, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Mizuho, nói: "ICO là công nghệ đột phá, vì vậy nếu chúng ta có thể thực hiện tốt các nguyên tắc và quy định, chúng có tiềm năng trở thành một cách huy động vốn mới".

Theo các hướng dẫn này, người phát hành token sẽ phải cung cấp thông tin về cách thu hút vốn, lợi nhuận, và tài sản được phân phối giữa các chủ sở hữu tài sản. Các sàn giao dịch tiền ảo sẽ được yêu cầu áp dụng từng tiêu chuẩn một cho việc niêm yết các ICO, và việc mua bán tay trong cũng sẽ bị cấm.

Các nguyên tắc được đề xuất sẽ được chuyển tiếp tới Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) để xem xét. Trong trường hợp các quy tắc này được chấp thuận bởi FSA, chúng có thể trở thành luật chính thức hợp thức hoá việc giao dịch ICO.

Nhóm nghiên cứu bao gồm: Toshifumi Kokubun, giáo sư Khoa sau đại học của trường Kinh doanh Tama tại Tokyo; Takuya Hirai, một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do và là tác giả của bộ luật năm ngoái về hợp pháp hoá các sàn giao dịch crypto; Yuzo Kano, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền ảo bitFlyer Inc., nhân viên của các ngân hàng Nhật Bản Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ, Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui và Tập đoàn Tài chính Mizuho, v.v.

JustMarkets, 9/4/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc