Komgo SA: Nền tảng Blockchain đầu tiên cho giao dịch hàng hóa

Một nhóm các ngân hàng lớn và các công ty giao dịch sẽ sớm khởi động một nền tảng giao dịch mở dựa trên hệ thống blockchain. Với sự trợ giúp này, các hợp đồng cung cấp hàng hóa, từ dầu mỏ đến lúa mì sẽ được ký kết. Một nền tảng mới gọi là komgo SA sẽ hoạt động như một tổ chức độc lập và sẽ được đăng ký tại Geneva.

Các công ty như Societe Generale, Shell, Natixis, Mercurial, Koch Supply & Trading, Gunvor, Citi, ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Agricole Group, ING, Ngân hàng MUFG, Rabobank và SGS đang làm việc trên nền tảng này. Trong khi đó, nền tảng này dành cho những người tham gia mới.

Souleïma Baddi, Giám đốc điều hành của komgo SA cho biết: "Việc ra mắt komgo SA làm nổi bật tầm nhìn chung về đổi mới công nghiệp và nhấn mạnh cam kết liên tục giữa các thành viên để xây dựng một mạng lưới thực sự cởi mở và hiệu quả hơn trong giao dịch hàng hóa".

Chuyển sang công nghệ blockchain, các nhà phát triển nền tảng này kỳ vọng rằng các hoạt động giao dịch sẽ được thực hiện trong vòng vài phút. Đồng thời, tính minh bạch của các giao dịch sẽ tăng lên và rủi ro gian lận sẽ bị giảm bớt. Nhiều người tham gia vào chuỗi cung ứng dầu hoặc các mặt hàng khác sẽ không còn phải gửi cho nhau nhiều giấy tờ xác nhận từng bước của giao dịch mua bán. Thay vào đó, nhà giao dịch sẽ có thể sử dụng thư tín dụng kỹ thuật số, điều này giúp tiến hành giao dịch nhanh hơn nhiều.

Ngay từ đầu, komgo SA sẽ được sử dụng cho ngành công nghiệp năng lượng. Các hoạt động đầu tiên sẽ là các tàu chở dầu thô ở Biển Bắc. Vào đầu năm 2019, các giao dịch thông qua nền tảng này sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực mới: các hợp đồng cung cấp kim loại và các sản phẩm nông nghiệp sẽ được ký kết. Theo thời gian, phạm vi của nền tảng sẽ còn mở rộng.

JustMarkets, 21/9/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc