Stablecoin mới từ Sàn giao dịch London Block Exchange

Vào thứ bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018, Sàn Giao dịch London Block Exchange (LBX) đã phát hành một stablecoin gắn với đồng bảng Anh theo tỷ lệ 1:1. Một token mới có tên LBXPeg sẽ được khởi chạy trên blockchain Ethereum.

Stablecoin là một đồng tiền kỹ thuật số có tỷ giá cố định, được gắn với giá của một tài sản nhất định, chẳng hạn như đô la Mỹ, vàng, hoặc dầu.

Một ngân hàng lớn giấu tên của Anh đã trở thành đối tác của London Block Exchange. Giám đốc điều hành của LBX, ông Benjamin Dives nói rằng dự trữ sẽ được kiểm tra thường xuyên bởi một công ty kiểm toán hàng đầu. Ông hy vọng LBXPeg là stablecoin đầu tiên được gắn vào bảng Anh.

Benjamin Dives cho biết: "Ưu tiên sử dụng hàng đầu sẽ giải quyết các giao dịch OTC trên thị trường London, sau đó là các sàn giao dịch thuộc khối cộng đồng, nơi không có ngân hàng fiat, và sau đó là các token chứng khoán muốn trả cổ tức bằng tiền điện tử gắn với đồng bảng Anh (cryptopound)".

Trong năm qua, số lượng stablecoin đã tăng lên đáng kể. Loại tiền điện tử này đang trở nên ngày càng phổ biến hơn, vì người dùng có xu hướng ít tin tưởng các lựa chọn thay thế hiện có. Mới đây, một start-up thanh toán có tên Circle được Goldman Sachs tài trợ, cũng đã phát hành đồng tiền điện tử USD Coin (USDC), tỷ giá này được gắn với đồng đô la Mỹ. Nền tảng Gemini và Paxos cũng đã giới thiệu stablecoin của họ là Gemini Dollar (GUSD) và Paxos Standard (PAX).

JustMarkets, 2/10/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc