Mastercard nộp bằng sáng chế cho các giao dịch tiền điện tử sử dụng thẻ ngân hàng

Văn phòng Sáng chế và Tên thương mại Hoa Kỳ (USPTO) đã phê duyệt bằng sáng chế của tập đoàn tài chính Mastercard cho một phương pháp sẽ giảm thời gian xử lý các giao dịch tiền điện tử thông qua thẻ ngân hàng. Phương pháp này dựa trên lưu trữ cả hai quỹ tiền giấy và tiền điện tử trong một hồ sơ. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ có hai tài khoản được liên kết trong ngân hàng: tài khoản đầu tiên – dành cho tiền thông thường, tài khoản thứ hai – dành cho tiền điện tử.

Bằng sáng chế này có đề cập đến việc khách hàng ngày càng thích sử dụng tiền điện tử thay vì tiền giấy vì tính ẩn danh của nó. Ngoài ra, nhiều người tiêu dùng sử dụng tiền kỹ thuật số để tránh gian lận. Tuy nhiên, Mastercard cho rằng tiền điện tử vẫn không an toàn. Ngoài ra, các khoản thanh toán thông thường với các phương tiện tiền giấy được xử lý trong vài giây, trong khi các giao dịch bằng tiền điện tử có thể mất tối đa mười phút. Sự kết hợp của hai loại tiền này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian xử lý giao dịch và đồng thời giữ lại được những ưu điểm của phân quyền.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Mastercard sẽ kết hợp hai hệ thống này như thế nào. Ngoài ra, chưa có xác nhận rằng liệu công nghệ blockchain có được sử dụng cho điều này hay không. Trong một email gửi tới CNBC, Seth Eisen, phó chủ tịch cấp cao của Mastercard về truyền thông, đã viết:

"Chúng tôi luôn tìm cách mang lại tư duy mới và những cải tiến mới cho thị trường để tạo ra giá trị cho chúng tôi, cho khách hàng và cho chủ thẻ của chúng tôi. Các ứng dụng bằng sáng chế là một phần của quá trình đó, thực hiện các bước để bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty, cho dù ý tưởng đã từng xuất hiện trên thị trường hay chưa."

Có khả năng người dùng sẽ có thể thanh toán cho các giao dịch mua bằng tiền điện tử trong tương lai gần, nếu được chấp thuận bởi chính quyền. Bây giờ các thẻ này chỉ có thể được sử dụng để trả tiền cho việc mua tiền ảo.

JustMarkets, 20/7/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc