Banco Santander ra mắt ứng dụng Blockchain cho thanh toán quốc tế

Banco Santander, tập đoàn tài chính và tín dụng lớn nhất Tây Ban Nha, đã giới thiệu hệ thống thanh toán quốc tế dựa trên Blockchain. Một dịch vụ mới gọi là One Pay FX chạy trên công nghệ xCurrent của Ripple.

One Pay FX là một dịch vụ thuận tiện cho chuyển tiền quốc tế, sẽ được xử lý trong vòng một ngày, thay vì vài ngày. Ngoài ra, khách hàng sẽ có thể thấy chính xác các khoản tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của người nhận, trước khi gửi thanh toán.

Ban đầu hệ thống sẽ chỉ có ở một số quốc gia và cho một số loại tiền tệ nhất định (đô la Mỹ, bảng Anh, euro), với mỗi quốc gia tập hợp các chức năng sẽ khác nhau. Theo đó, khách hàng Tây Ban Nha sẽ có cơ hội gửi đồng đô la Mỹ và bảng Anh sang Vương quốc Anh, khách hàng từ Anh sẽ có thể gửi euro đến 21 quốc gia, cũng như trực tiếp gửi đô la Mỹ tới Hoa Kỳ, khách hàng từ Ba Lan và Brazil sẽ chỉ có thể gửi bảng Anh tới Vương quốc Anh. Theo thời gian, tập hợp các quốc gia và các đơn vị tiền tệ sẽ được mở rộng.

Ana Botin, Chủ tịch điều hành của Banco Santander, nói: "Mục tiêu của chúng tôi là giúp hàng ngàn người sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế mỗi ngày, và chúng tôi sẽ thêm nhiều tiền tệ và điểm đến trong những tháng tới."

Banco Santander sẽ là ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng từ các quốc gia khác nhau.

JustMarkets, 16/4/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc