Hàn Quốc hướng tới xã hội không dùng tiền mặt

Hàn Quốc tìm cách ngừng phát hành tiền giấy, nhưng thay vào đó chuyển sang giao dịch không dùng tiền mặt và tiền điện tử trong phạm vi dự án xã hội không dùng tiền mặt. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tiền điện tử và công nghệ blockchain sẽ là cơ sở của dự án này.

Mục tiêu chính của dự án xã hội không dùng tiền mặt là cung cấp sự tiện lợi cho người dùng và giảm chi phí sản xuất tiền hiện kim. Tiền xu và tiền giấy sẽ từng bước được loại bỏ.

Trong "Báo cáo Thanh toán 2017" của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, được công bố vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, cơ quan quản lý này lưu ý rằng họ bắt đầu tìm hiểu tiềm năng của tiền ảo và công nghệ blockchain, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu để thanh toán. Ngoài ra, một tổ chức đã được thành lập để nghiên cứu tiền kỹ thuật số và phân tích tác động của nó đối với toàn bộ hệ thống tài chính.

Chính phủ cũng có một mục tiêu khác trong việc tạo ra một xã hội như vậy: hướng tới đấu tranh chống lại nền kinh tế ngầm, chủ yếu phụ thuộc vào tiền mặt. Kwak Hyun-soo, một nhà phân tích tại Tập đoàn Đầu tư Shinhan lưu ý:

"Nó có thể giúp công khai nền kinh tế ngầm, và do đó nâng cao hệ thống thuế khóa. Chiếc hộp giày chứa đầy 50.000 won tiền giấy mà bạn nhìn thấy trong phim sẽ biến mất trong thực tế (với sự tiến bộ của một xã hội không dùng tiền mặt)."

Xã hội không dùng tiền mặt xuất hiện trong các bản kế hoạch sớm nhất là vào năm 2016. Trong năm 2017, một dự án thí điểm đã được đưa ra với sự tham gia của gần 30 nghìn cửa hàng. Khách hàng được đề nghị tiếp nhận thay đổi trong việc mua hàng theo hình thức nạp thẻ trả trước, sau đó có thể được sử dụng trong các cửa hàng giảm giá hoặc siêu thị. Toàn bộ dự án xã hội không dùng tiền mặt dự kiến sẽ được triển khai đầy đủ vào năm 2020.

JustMarkets, 4/5/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc