Lệnh cấm ICO ở Hàn Quốc sẽ bị hủy

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hàn Quốc đề xuất hủy bỏ lệnh cấm tổ chức ICO. Thông tin này được biết đến tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Đặc biệt về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư của Quốc hội, được tổ chức vào thứ Hai ngày 28 tháng 5. Còn nhớ hồi tháng 9 năm 2017, cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã đưa ra một lệnh cấm toàn diện về việc đặt token đầu tiên.

Nguyên nhân chính cho đề xuất loại bỏ lệnh cấm này là do các công ty crypto trong nước ồ ạt tràn vào Singapore và Thụy Sĩ. Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng quan ngại về những rủi ro liên quan đến gian lận. Do đó, Ủy ban Quốc hội đề nghị các nhà quản lý xem xét lại các chính sách và cách tiếp cận của họ để hợp pháp hoá và kiểm soát các đồng tiền điện tử và công nghệ blockchain để làm cho lĩnh vực này minh bạch và an toàn hơn.

Ủy ban đặc biệt về cách mạng công nghiệp thứ tư cho biết "Chính quyền cũng cần xem xét việc thiết lập một ủy ban mới và xây dựng các hệ thống quản trị các cấp nhằm nỗ lực thiết lập một cách có hệ thống chính sách về blockchain và hỗ trợ hiệu quả công nghiệp hỗ trợ. Chúng tôi cũng sẽ thiết lập cơ sở pháp lý cho giao dịch tiền điện tử, bao gồm cho phép ICO, thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Việc hủy bỏ lệnh cấm tổ chức ICO sẽ có nghĩa là các công ty mới thành lập tại Hàn Quốc sẽ có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến giao dịch crypto và công nghệ blockchain. Có nhiều ưu điểm trong việc loại bỏ lệnh cấm, nhưng vẫn chưa biết chính xác khi nào việc nới lỏng luật pháp tại quốc gia này sẽ có hiệu lực.

JustMarkets, 1/6/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc