SEC Thái Lan đã giới thiệu Luật điều chỉnh Tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã công bố một bộ luật điều chỉnh tiền điện tử và các ICO. Các biện pháp này đã được phê chuẩn tại cuộc họp của cơ quan quản lý này vào ngày 7 tháng 6 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2018 tại Thái Lan, tiền điện tử đã được xếp ngang hàng với tài sản kỹ thuật số. Theo các quy định mới, SEC đã phê duyệt 7 đồng tiền điện tử sẽ được giao dịch theo cặp. Đó là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple và Stellar. Các đồng tiền này được chọn dựa trên mức độ tin cậy và tính thanh khoản của chúng.

Tất cả các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số được đăng ký ở Thái Lan bắt buộc phải đăng ký giấy phép trước ngày 14 tháng 8 năm 2018. Quy định mới cho hay:

"Tất cả những người tham gia thị trường, bao gồm các tổ chức phát hành ICO, các sàn giao dịch kỹ thuật số, nhà môi giới và đại lý tham gia giao dịch tài sản kỹ thuật số, đều phải đăng ký với SEC trong vòng 90 ngày kể từ ngày có hiệu lực."

Các nền tảng này cũng sẽ được yêu cầu trả một khoản phí dự tính là 5 triệu baht (~ $156.100). Ngoài ra còn có phí thanh toán hàng năm bằng 0,002% tổng doanh thu đối với các sàn giao dịch crypto và 0,001% đối với các công ty môi giới. Lệ phí tối thiểu đối với các sàn giao dịch crypto là 500 nghìn baht (~ $15.600), và đối với các nhà môi giới là 250 nghìn baht (~ $7.800). Mức phí tối đa lần lượt là 20 triệu baht (~ $624,700) và 5 triệu baht (~ $156,200).

Thông cáo có nêu để được SEC phê duyệt, nhà phát hành token "phải nêu rõ loại token được phát hành, cũng như thông tin đầu tư". Cổng ICO phải có vốn đăng ký ít nhất 5 triệu baht (~ $156.600) và phải có lịch sử chào bán ICO ít nhất một năm.

JustMarkets, 12/6/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc