Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Donald Trump đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với Bộ Tư pháp Mỹ, đã ký một sắc luật bảo vệ người tiêu dùng khỏi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Một nhóm đặc biệt sẽ được thành lập để chống lại những vi phạm tài chính này.

Theo sắc luật này, Lực lượng Đặc nhiệm về Liêm chính Thị trường và Lừa đảo Người tiêu dùng sẽ tập trung vào việc chống gian lận trong các lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trên thị trường tiền điện tử. Lực lượng đặc nhiệm mới do Bộ Tư pháp đứng đầu bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch, Ủy ban Thương mại Liên bang và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB).

Sắc luật sẽ đặc biệt chú ý vào các trường hợp liên quan đến gian lận chống lại chính phủ, thị trường tài chính và người tiêu dùng; gian lận chứng khoán và hàng hóa; gian lận tiền kỹ thuật số; rửa tiền; gian lận thuế; gian lận chăm sóc y tế; và các tội phạm tài chính khác.

Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, ông Rod Rosenstein lưu ý:

"Hành vi gian lận của các công ty và nhân viên của họ gây tổn hại rất lớn đến các công dân Mỹ trên thị trường tài chính, lĩnh vực chăm sóc y tế và các lĩnh vực khác... Rất nhiều trong số các âm mưu này liên quan đến bitcoin và các loại tiền điện tử khác không chảy qua hệ thống tài chính truyền thống."

Rosenstein hy vọng rằng các công ty sẽ hợp tác với chính phủ trong việc điều tra tội phạm tiền điện tử để tránh hiểu lầm, ví dụ, bị phạt vì cùng một vi phạm.

Nhìn chung, đây là tin tốt cho hệ thống tiền điện tử, vì việc giảm các cuộc tấn công tiền điện tử sẽ giúp nâng cao danh tiếng của ngành trong cộng đồng.

JustMarkets, 13/7/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc