Một nhóm các ngân hàng châu Âu đã thử nghiệm nền tảng Blockchain

Được biết một liên minh gồm 9 ngân hàng châu Âu đã thử nghiệm theo thời gian thực một nền tảng blockchain có tên là we.trade cho các giao dịch tài chính. Trong tuần này, 10 công ty đã thực hiện một số giao dịch thương mại thông qua 4 ngân hàng đối tác.

Một đại diện Ngân hàng HSBC báo cáo:

"Tuần trước, ba khách hàng của chúng tôi đã thực hiện giao dịch qua we.trade: Fluid Pumps đã sử dụng nền tảng để hoàn thành giao dịch mở tài khoản với khách hàng ở Phần Lan, GPS Food Group đã hoàn tất giao dịch liên công ty bao gồm sử dụng Cam kết Thanh toán qua ngân hàng và thực hiện hai giao dịch mở tài khoản với Paragon Quality Foods."

Nền tảng we.trade được tạo ra để nâng cao hiệu quả của các giao dịch tài chính quốc tế. Nó được phát triển bởi một liên minh của 9 ngân hàng: Deutsche Bank, HSBC, KBC, Santander, Société Générale, Natixis, Nordea, Rabobank và UniCredit. We.trade dựa trên công nghệ blockchain IBM và Hyperledger Fabric.

Parm Sangha, lãnh đạo bộ phận GBS Blockchain của IBM cho biết "Việc we.trade chuyển từ các ứng dụng thí điểm sang thực hiện các giao dịch trực tiếp xuyên biên giới đã cho thấy sức mạnh của công nghệ blockchain trong bối cảnh doanh nghiệp".

Giờ đây we.trade hoạt động tại 11 quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, Roberto Mancone, tổng giám đốc của nền tảng, nói rằng phạm vi lãnh thổ nơi nền tảng đang hoạt động sẽ còn mở rộng, và ông dự định thu hút các ngân hàng và khách hàng không chỉ ở châu Âu mà còn ở nước ngoài.

JustMarkets, 4/7/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc