Tin tức của chúng tôi

Thông báo Thay đổi Độ lớn Tối đa của Đòn bẩy

 – 20/09/2017
Kính gửi Quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý rằng từ 17:00 (GMT+3) ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến ngày 25 tháng 9 năm 2017, độ lớn tối đa của đòn bẩy được sử dụng cho các công cụ giao dịch FX sẽ là 1:200. Thay đổi ngắn hạn này xuất phát từ thực tế là các cuộc tổng tuyển cử ở New Zealand (ngày 23 tháng 9) và bầu cử liên bang ở Đức (ngày 24 tháng 9) có thể dẫn tới làm gia tăng biến động thị trường, mở rộng spread, tăng chênh lệch giá và làm giảm thanh khoản trên thị trường Forex.

Vui lòng cân nhắc thông tin này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,
JustMarkets team