Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao dịch vào ngày 19 tháng 2

 – 13/02/2018
Kính gửi khách hàng JustMarkets,

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng trong Ngày nghỉ lễ Tổng thống Hoa Kỳ 19/2/2018, lịch giao dịch FX/Kim loại quý sẽ như sau:

Các công cụ ngoại hối FX
Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018 - giờ giao dịch như bình thường
Thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018 - giờ giao dịch như bình thường

Kim loại quý
Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018 - giờ giao dịch như bình thường
Thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018 - mở giao dịch như bình thường, kết thúc giao dịch lúc 8 giờ tối (GMT+2)
Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2018 - giao dịch mở cửa trở lại lúc 1 giờ sáng (GMT+2), giờ giao dịch như bình thường

Xin hãy lưu ý và cân nhắc thông tin này trong khi giao dịch.

Trân trọng,
JustMarkets Team