Tin tức của chúng tôi

Thay đổi mức đòn bẩy HMR do công bố tin tức

 – 15/02/2024
Kính gửi Quý Khách hàng!
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi đã thay đổi mức đòn bẩy HMR trong thời gian công bố tin tức. Mức đòn bẩy HMR trước đây là 500, mức đòn bẩy HMR hiện tại là 200.
Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tài sản sau:
  • Các cặp Forex chính, cặp Forex phụ;
  • XAUUSD, XAGUSD;
  • US30, US500, US100.
Mức đòn bẩy mới sẽ được áp dụng 10 phút trước khi công bố tin tức và 5 phút sau khi công bố tin tức. Khoảng thời gian này trước đây là 5 phút.
Chúng tôi cũng đã thay đổi mức đòn bẩy HMR đối với các tài sản US30, US500 và US100 trong giai đoạn chuyển vị thế qua đêm, cuối tuần và ngày lễ. Mức đòn bẩy HMR trước đây là 250, mức đòn bẩy HMR bây giờ là 200 cho những trường hợp này.
Bạn có thể xem toàn bộ thông tin đầy đủ về đòn bẩy HMR tại đây.
Hãy theo dõi để biết thêm các tính năng và cập nhật cải tiến.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets