Tin tức của chúng tôi

Công tác kỹ thuật vào ngày 23 tháng 6

 – 21/06/2018
Kính gửi quý khách hàng,

Đội ngũ JustMarkets xin được thông báo rằng công tác kỹ thuật sẽ được tiến hành trong vòng 3 giờ từ 10:00 đến 13:00 (GMT+3), ngày 23 tháng 6 năm 2018. Do vậy, một số tùy chọn ở Back Office bao gồm đăng ký, mở tài khoản, nạp tiền, rút tiền, chuyển nội bộ, thay đổi đòn bẩy, đăng ký cuộc thi sẽ không khả dụng trong khoảng thời gian này. Ngay khi công việc hoàn tất, tất cả các tùy chọn sẽ khả dụng như bình thường.

Vui lòng lưu ý rằng sau khi việc bảo trì kết thúc, số dư tài khoản Cent ở Back Office sẽ được hiển thị bằng USC (cent Mỹ) thay vì USD. Thay đổi này được thực hiện là do có nhiều yêu cầu từ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp giao dịch trên tài khoản Cent thuận tiện hơn.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets