Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch giao dịch do thay đổi đồng hồ

 – 26/10/2018
Kính gửi quý khách hàng!

Do có sự thay đổi đồng hồ ở châu Âu (ngày 28 tháng 10 năm 2018) và tại Hoa Kỳ (ngày 4 tháng 11 năm 2018), lịch giao dịch ngoại hối sẽ như sau:

Chủ nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018
Công cụ FX: giao dịch bắt đầu lúc 23:00 (GMT+2)

Thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018
Kim loại nghiệp vụ giao ngay: giao dịch bắt đầu lúc 00:00 (GMT+2)

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018
Công cụ FX: giao dịch đóng cửa lúc 22:58 (GMT+2)
Kim loại nghiệp vụ giao ngay: giao dịch đóng cửa lúc 22:58 (GMT+2)

Ngày 4 tháng 11 năm 2018 - thay đổi đồng hồ ở Hoa Kỳ

Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Công cụ FX: giao dịch bắt đầu lúc 00:00 (GMT+2)
Kim loại nghiệp vụ giao ngay: giao dịch bắt đầu lúc 01:00 (GMT+2)

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2018
Công cụ FX: giao dịch đóng cửa lúc 23:58 (GMT+2)
Kim loại nghiệp vụ giao ngay: giao dịch đóng cửa lúc 23:58 (GMT+2)

Vui lòng cân nhắc thông tin này trong khi giao dịch.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets