Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao Dịch vào dịp lễ Năm Mới

 – 11/12/2018
Kính gửi quý khách hàng của JustMarkets,

Chúng tôi xin được thông báo rằng do dịp lễ Năm Mới sắp tới, lịch giao dịch FX/Spot Metals sẽ như dưới đây:

Công cụ FX:
Thứ ba, ngày 25 tháng Mười hai, 2018 – Thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 26 tháng Mười hai, 2018 – Giao dịch bắt đầu từ 00:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 1 tháng Một, 2019 – Thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 2 tháng Một, 2019 – Giao dịch bắt đầu từ 00:00 (GMT+2)

Spot Metals:
Thứ hai, ngày 24 tháng Mười hai, 2018 – Giao dịch đóng lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 25 tháng Mười hai, 2018 – Thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 26 tháng 12, 2018 – Giao dịch bắt đầu từ 00:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 1 tháng Một, 2019 – Thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 2 tháng Một, 2019 – Giao dịch bắt đầu từ 00:00 (GMT+2)

Vui lòng cân nhắc thông tin này trong khi giao dịch.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets