Tin tức của chúng tôi

Bảo trì kỹ thuật vào ngày 12 tháng Một

 – 10/01/2019
Gửi quý khách hàng của JustMarkets,

Chúng tôi muốn thông báo rằng quá trình bảo trì kỹ thuật sẽ được thực hiện từ 10:00 tới 13:00 (GMT+2), vào ngày 12 tháng Một năm 2019. Vì vậy, việc truy cập vào trang có thể sẽ bị giới hạn trong giai đoạn này. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất tiện này.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets