Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao dịch vào ngày 21 tháng Một

 – 17/01/2019
Gửi quý khách hàng!

Vì ngày 21 tháng Một là ngày Martin Luther King, tại Mỹ, lịch giao dịch công cụ FX và giao dịch Kim Loại quý sẽ thay đổi:

Công cụ Fx:
Thứ hai, ngày 21 tháng Một – theo lịch giao dịch tiêu chuẩn

Kim loại quý:
Thứ hai, ngày 21 tháng Một – giao dịch kết thúc lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 22 tháng Một – giao dịch bắt đầu lúc 01:00 (GMT+2)

Vui lòng, ghi nhớ những thông tin này khi giao dịch.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets