Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch do điều chỉnh giờ

 – 13/03/2019
Kính gửi quý khách hàng!

Do sự điều chỉnh giờ tại Mỹ (vào ngày 10 tháng Ba, 2019)tại Châu Âu (vào ngày 31 tháng Ba, 2019) lịch giao dịch trên FX và Spot Metals sẽ được thay đổi. Vui lòng xem lịch cập nhật cho ba tuần tới:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 3, 2019

FX:
Thời gian đóng cửa bình thường – 23:57:59 GMT+2

Spot metals:
Thời gian đóng cửa bình thường - 23:57:59 GMT+2

Tuần 1, từ 10-15 tháng 3, 2019

FX:
Giao dịch bắt đầu lúc 23:00 GMT+2 ngày Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 3, 2019
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3, 2019

Spot metals:
Giao dịch bắt đầu lúc 00:00 GMT+2 Thứ Hai, ngày 11 tháng 3, 2019
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3, 2019

Tuần 2, từ 17-22 tháng 3, 2019

FX:
Giao dịch bắt đầu lúc 23:00 GMT+2 vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3, 2019
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3, 2019

Spot metals:
Giao dịch bắt đầu lúc 00:00 GMT+2 vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 3, 2019
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3, 2019

Tuần 3, từ 24-29 Tháng 3, 2019

FX:
Giao dịch bắt đầu lúc 23:00 GMT+2 vào Chủ nhật, ngày 24 tháng 3, 2019
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+3 vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3, 2019

Spot metals:
Giao dịch bắt đầu lúc 00:00 GMT+3 vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 3, 2019
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+3 vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3, 2019

Ngày 1 tháng 4

FX:
Giờ mở cửa thông thường - 00:00 GMT+3

Spot metals:
Giờ mở cửa thông thường - 01:00 GMT+3

Vui lòng ghi nhớ thông tin này khi giao dịch.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets