Tin tức của chúng tôi

Bảo trì máy chủ MT5 Live theo lịch vào ngày 30 tháng 3 năm 2024

 – 28/03/2024
Kính gửi Quý Khách hàng!
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết về đợt bảo trì kỹ thuật sắp tới cho máy chủ MT5 Live của chúng tôi dự kiến vào ngày 30 tháng 3. Việc bảo trì này là cần thiết để giữ cho hệ thống của chúng tôi hoạt động ổn định và hiệu quả.
Xin lưu ý rằng có thể xảy ra những vấn đề tạm thời trong quá trình vận hành dịch vụ.
Lịch bảo trì:
  • Thời gian và ngày bắt đầu: Vào lúc 22:00, 30-03-2024 (GMT+2)
  • Thời gian và ngày kết thúc: Vào lúc 05:00, 31-03-2024 (GMT+2)
Các đội ngũ của chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng việc bảo trì được hoàn thành một cách hiệu quả và ít gây ra gián đoạn nhất.
Cảm ơn bạn đã thông cảm và hợp tác.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets