Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Lịch giao dịch cho tháng 05

 – 03/05/2024

Kính gửi Quý Khách hàng,

Xin lưu ý rằng lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi.
Tất cả thay đổi của phiên giao dịch được nêu ở dưới đây:

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 5 năm 2024
UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00

Thứ hai, ngày 06 tháng 5 năm 2024
UK100 - Giờ không hoạt động

Thứ ba, ngày 07 tháng 5 năm 2024
UK100 - Giờ hoạt động muộn 03:00

Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 22:00

Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024
HK50 - Giờ không hoạt động

Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024
HK50 - Giờ hoạt động muộn 04:15

Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024
US Shares - Giờ không hoạt động
Metals - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
Oil - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
Indices
UK100 - Giờ không hoạt động
HK0 - Giờ ngừng hoạt động sớm 11:30
JP225, US30, US100, US500 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00

Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024
Indices
UK100 - Giờ hoạt động muộn 03:00
HK50 - Giờ hoạt động muộn 04:15

Giờ hoạt động của thị trường Forex và phiên giao dịch được liệt kê tại đây.
Vui lòng xem xét thông tin này khi bạn giao dịch. Chúc bạn có những giao dịch sinh lời!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets