Tin tức của chúng tôi

Tăng Đòn Bẩy dành cho XAG/USD, XAU/EUR, XPD/USD, XPT/USD và XAU/USD

 – 05/11/2019
Đội ngũ JustMarkets liên tục nghiên cứu để cải thiện các điều kiện giao dịch. Chúng tôi đã cải thiện được dòng thanh khoản và nhờ vậy giảm mức yêu cầu ký quỹ và tăng đòn bẩy tối đa dành cho XAG/USD, XAU/EUR, XAU/USD, XPD/USD và XPT/USD.

Trước đây, đòn bẩy cho các cặp này là 1:100. Từ nay, trên tài khoản giao dịch ECN Zero, đòn bẩy dành cho các cặp liên quan tới kim loại quý sẽ tương ứng với đòn bẩy được lựa chọn trong cài đặt tài khoản (lên tới 1:500) hoặc lên tới 100% ký quỹ.

Đối với các tài khoản giao dịch khác, đòn bẩy của những cặp này sẽ bằng 1/2 giá trị trong cài đặt, tương đương 200% ký quỹ. Ví dụ, nếu bạn có đòn bẩy 1:3000, thì các cặp kim loại quý sẽ có đòn bẩy là 1:1500.

Để tìm hiểu thêm về các điều kiện mới, vui lòng tới trang Quy định Hợp Đồng.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets