Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao Dịch vào ngày 28-29 Tháng Mười Một

 – 27/11/2019
Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi thông báo tới quý vị một vài thay đổi lịch giao dịch sẽ diễn ra trong dịp lễ Tạ Ơn ngay 28 tháng Mười Một, 2019.

FX:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – lịch giao dịch bình thường

Spot metals:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:45 (GMT+2)

AU200, ES35, EU50, FR40, HK50:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – lịch giao dịch bình thường

DE30, UK100:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2)
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:02 (GMT+2)

JP225:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:15 (GMT+2)

US100, US30, US500:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+2) và đóng cửa lúc 20:15 (GMT+2)

BRENT:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:30 (GMT+2)
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 21:00 (GMT+2)

WTI:
Thứ Năm, Ngày 28 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng Mười Một, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+2) và đóng cửa lúc 20:15 (GMT+2)

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets